Montáž hrotů

Hrotový systémFunkce hrotového systému je založena, na zabránění dosedu ptactva na chráněnou plochu, pomocí instalace plastových pásků osazených hroty z pružinové oceli. Pásek je složen z 50 cm UV stabilního polykarbonátu osazeného ocelovými hroty v takovém rozsahu, který nejlépe vyhovuje chráněnému místu. Tento pásek se umístí na očištěný a suchý podklad pomocí silikonu, polyuretanu, vrutů či hřebů dle potřeby. Pokud se zachová správný technologický postup, vydrží ochrana cca 10 let. Nejdůležitější je samotná kombinace systémů pro zvolenou plochu, podle exponovanosti chráněného místa. Je klíčové rozlišit místa, kde holubi jen odpočívají, od míst kde hnízdí, nebo spí. Právě podle těchto indicií se volí hustota a místo osázení hrotovým systémem, případná kombinace s využitím sítí.

Nejčastěji umísťujeme hroty na hrany a kraje parapetů, žlabů, atik a střech, čímž se docílí znemožnění dosedání ptactva na nejviditelnější místa. Pokud však chcete docílit plně funkčního systému s úplným vypuzením, je třeba osázet hroty mnohdy větší plochy včetně méně exponovaných míst, kam by se případně mohli holuby později přesunout. Zejména holubice se mnohdy vracejí ke svým hnízdům ještě mnoho měsíců a snaží se najít cestu nebo alternativu k novému zahnízdění.

Holubi usedají především z důvodu