Instalace sítí

Sítě proti holubům

Síťový systém se využívá především k ochraně větších volných ploch, jako jsou dvorky, nádvoří, atria, nebo slepá střešní a fasádní místa obývaná často i hnízdícími holuby. Mezi naše nejčastější práce patří zasíťování lodžií a balkónů, ale stejně tak i věží nebo světlíků. U balkonu panelových domů zpravidla zasíťujeme celý balkonový sektor od přízemí až po střechu, ale rádi přijedeme zasíťovat i jediný balkon. Největší výhodou, je dokonalá ochrana a neproniknutelnost do prostoru za sítí. Oka sítě jsou o průměru 50mm a tvoří je vlákno 1mm tlusté, které je z větší dálky téměř nepostřehnutelné. Díky tomu síť nikterak nenarušuje estetický vzhled budovy. Samotná instalace se provádí pomocí háků, kotev, hmoždinek či vrutů dle situace a potřeby, do kterých se po obvodu vypne ocelové lanko. Lanko tak vytvoří rám, do kterého se nainstaluje samotná síť. Práce provádíme pomocí horolezecké techniky, nebo plošin dle přístupnosti.

Holub skalní

Z našich zkušeností víme, že holub se kterým se denně setkáváme ve městech a vesnicích je Holub Skalní (Columba Livia). Patří mezi ferální živočichy, neboť vznikl z původního holuba domácího. Žijí po celém světě a zejména ve středomořských oblastech mají početné zastoupení.

Holub Skalní má většinou modro šedé zbarvení a lehce zelený lesklý krk. Na křídlech mívá dva černé pruhy a konec ocasu je tmavý. Dále má bělavá ozobí a odrostlá mláďata mají hnědou barvu.

Holubi zde žijí celý rok díky jejich přizpůsobivosti, všežravosti a hlavně nenáročnosti hnízdění. Živý se převážně semeny, ale i plži a lidskou potravou, díky které jsou ve městech zásobeni v podstatě celý rok. Města jsou pro hnízdění holubů ideální díky velkému množství otevřených půd, přístupných atik, výklenků a světlíků. Jsou až neuvěřitelně adaptabilní a odolní vůči okolním vlivům. Využívají i velice malých ploch a jsou schopni až několik týdnů hledat v instalovaném systému skulinu, kterou by využili k opětovnému zahnízdění. Holub se dokáže dožít až 15 let, ale ve městech se dožívají průměrně 3 – 5 let. Na vejcích sedí samice 17dní, o krmení se vždy střídá se samcem po dobu až pěti týdnů. Většinou vyvedou 2 mláďata, ale hnízdí až třikrát do roka. Holubi spolu vytvářejí trvalé páry.